Filosofija

„Vaikas ne tik ruošiasi gyvenimui, bet jis jau gyvena…“

Š.A.Amonašvilis

VAIKYSTĖ-VERTYBĖ 

Mūsų filosofija vadovaujasi nuostata -  "vaikystė-vertybė", kurią būtina vertinti, gerbti ir džiaugtis ja, grindžiant vaiko patyrimu veikiant. Laisvė vaikystėje - pagrindinė sąlyga vaikams mokytis iš savo patirties, būti laisvam jos ieškant.  Veikloje kūrybiškai taikomos įvairios humanistinės bei alternatyvaus ugdymo krypčių pedagogų ir psichologų idėjos, kurios suteikia galimybes plačiai atverti duris į vaiko kūrybiškumo ugdymą, taikant įvairius metodus bei priemones, kurti kuo natūralesnę aplinką, lavinti pojūčius, skatinti kuo glaudesnius ryšius su gamta, stiprinti vaikų pasitikėjimą, atsakomybę, aktyvinti vaiko fantaziją bei kūrybišką mąstymą. Ypatingą reikšmę suteikiame vaikų, tėvų, mokytojų bendruomenei, kaip aplinkai, kurioje labiausiai reiškiasi vaiko savivoka ir vyksta savaiminis socialinės kognityvinės patirties kaupimas. Ypač skatinama vaikų draugystė, gebėjimas dirbti grupėmis, bendradarbiauti, veikti bendrai ir individualiai.

VAIKAS CENTRE 

Mums svarbu, kad vaikas būtų ir jaustųsi:
 • Laisvas.
 • Laimingas.
 • Vertinantis ir gerbiantis kitą žmogų, bendravimą.
 • Tolerantiškas, turintis savo tapatumą.
 • Kūrybiškas ir nuolat besimokantis.

APIE NORĄ MOKYTIS 

Mūsų TIKSLAS – skatinti vaiką natūraliai patirčiai, plėtoti atvirą, platų pasaulio pažinimą, laisvą saviraišką, nesuvaržytą mąstymą, norą tyrinėti,  gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, suvokiantį ugdymosi reikšmę; integruotą bei visapusišką kūrybiškumo ugdymą, prigimtinių įgūdžių lavinimą.

MUMS SVARBU, KAD MOKYKLOJE:
 • vyrautų gera psichologinė atmosfera;
 • būtų apibusė pagarba;
 • būtų konstruktyvūs santykiai;
 • ugdytųsi vidinė motyvacija;
 • egzistuotų vertybės;
 • bendradarbiautume;
 • jaustumėmės atsakingi;
 • ugdytumėmės, patirdami praktinius pojūčius ir veiksmus;
 • prasmingai leistume laisvalaikį, organizuojant papomokinį užimtumą, skatinant vaikus tobulėti, atskeidžiant vaiko talentus, lavinant prigimtinius gebėjimus.

APIE LAIKĄ MOKYKLOJE - neatimkime iš vaiko galimybės gyventi laiku ir natūraliai bręsti, kad užtektų laiko gilinimuisi, suvokimui, aktyviai veiklai.

Vertybių medis

Vaikus mokome pagrindinių gyvenimo vertybių, apie kurias nuolat kalbame ir primename. Skatiname vaikus gerbti vienas kitą, padėti bei būti nuoširdžiu, nesityčioti, nemenkinti ar naudoti fizinį smurtą prieš silpnesnįjį. Aktyviai prisideda mūsų įstaigos specialistai, organizuodami prevencines veiklas bendrame ugdomajame procese, rengdami projektines veiklas. Mūsų vaikai dalyvauja kasdieniniame mokyklos gyvenime, kuria aplinką, ją saugo, prižiūri. Ugdant žmogiškąsias vertybes, mokomės atsiprašyti, atleisti, spręsti kartu iškilusias problemas konfliktus. Išlaikome tradiciją, kad kiekvienas mokykloje turime pareigas bei atsakomybes, kurios padeda vaikui jaustis saugiu, atsakingu bei pareigingu. vertybiu medis_20161

Paslaugos

 1. Formalus ugdymas (priešmokyklinis ir pradinis). Mokykloje vyksta integruotas visos dienos mokymas nuo 8.00-18.00 val.
 2. Neformalaus ugdymo užsiėmimai laisvalaikio studijose.
 3. Prailginta dienos grupė vaikams, lankantiems kitas mokyklas.
 4. Maitinimas (pusryčiai, pietūs, vakarienė).
 5. Terapija. Esant poreikiui, taikomos terapinės priemonės, kurios padeda vaikui susikaupti, susikoncentruoti, jaustis saugiu (muzikos terapija, šokio terapija, dailės terapija).
 6. Konsultacijos (pedagogo, kineziterapeuto, psichologo, logopedo/socialinio pedagogo).
 7. Stovyklos.
 8. Išvykos.
 9. Paskaitos/seminarai tėveliams.

Bendruomenė

Atvira, kūrybinga, demokratiška, besimokanti, gyvenanti vaikų labui

Mokyklos bendruomenė - tai mokiniai, tėveliai, mokytojai, administracija, laisvalaikio studijų vadovai, specialistai.

Mes siekiame:

 • Pažinti įstaigą lankančių vaikų šeimas;
 • Rinkti informaciją apie emocinę, socialinę bei kultūrinę vaiko aplinką;
 • Įvertinti, kokią patirtį vaikai “atsineša” iš namų ir bendruomenės aplinkos;
 • Numatyti vaiko ugdymo(si) darnumą , harmoningai bendraujant su vaiko tėveliais.

Bibliotekėlė

Kitos erdvės

Gebėjimų vertinimo sistema

VAIVORYKŠTĖS SPALVŲ TAKAS

      Raudona spalva. STOP! Reikia pagalbos. (1-4) Tai yra žemiausias lygis, kada mokslo žinios ir gebėjimai yra silpni. Tai reiškia, kad mokiniui reikalingas papildomas laikas informacijos priėmimui. Tai emocijų, energijos, jautrumo, pavojaus spalva.   Mėlyna spalva. Stengiuosi-Einu į priekį! (5-6) Tai yra patenkinamas lygis, kada matomos vaiko pastangos, tačiau reikia papildomo dėmesio ir pagalbos atliekant užduotis bei išaiškinant nagrinėjamą temą. Tai intuicijos, emocingumo, bendravimo, jausmų, nuotaikos spalva.   Geltona spalva. Tikiu savimi-PIRMYN! (7-8) Tai yra pagrindinis lygis, kada vaiko žinios ir gebėjimai yra vidutiniai, tačiau matomos vaiko pastangos, tikėjimas ir noras eiti į priekį. Tam reikia mokytojo paskatinimo ir pagalbos atliekant pagrindines bei papildomas užduotis, orientuotas į žinių pagilinimą. Tai atsivėrimo, intelekto spalva, kurią lydi sėkmė, įkvėpimas, optimizmas.   Žalia spalva. Jaučiu save! Lydi sėkmė. (9-10) Tai yra aukštesnysis lygis, kada mokinio žinios atitinka arba pranoksta ugdymo programos rodiklius. Tai rodo didelę vaiko vidinę motyvaciją, užsidegimą ir norą, siekti ugdymosi rezultatų. Tam reikalingas mokytojo palaikymas bei paskatinimas, papildomos sudėtingesnės  užduotys vaiko tobulėjimui ir augimui. Tai augimo, stiprios ir motyvuotos asmenybės spalva, kurią supa aukšti siekiai, idealai, atsakomybė bei kantrumas.

MOTYVACIJA

motyvacija  

Priėmimas

Priėmimo tvarka:

 1. Atranka į priešmokyklinę ir pradines klases prasideda nuo motyvacinio pokalbio, kurio metu išsiaiškinami mokyklos ir tėvų lūkesčiai bei noras įsitraukti į ugdymo procesą;
 2. Prašymas (rašomas mokyklos administracijoje):
 3. Pažintinis pokalbis su mokyklos psichologu (dalyvauja vaikas su tėvais -vienu arba abiem);
 4. Mokymo/ugdymosi sutartis (pasirašoma mokyklos administracijoje).

Dokumentai, reikalingi sutarties pasirašymui:

 • gimimo liudijimas arba paso kopija;
 • 2 vnt. moksleivio dokumentinės nuotraukos (galima atnešti iki rugsėjo 8 d.);
 • mokymosi pasiekimų arba atitinkamos programos baigimo dokumentas;
 • vaiko brandą įrodantis dokumentas, jei ugdymo ketinama siekti vienais metais anksčiau;
 • moksleivio sveikatos raidos istorija (pažyma iš šeimos gydytojo-atnešama iki rugsėjo 15 d.);
 • specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
Po sutarties pasirašymo:
 • Pasirašius sutartį per penkias darbo dienas sumokamas vienkartinis stojamasis mokestis.
 • Registracija į pažintines pamokas (rugpjūčio 23 d., 24 d., 25 d., 10.00 val.).

Ugdymo kaina

I. Pagrindinio ugdymo kaina (8.00-15.00 val.).
 • 300,- €  (10 mokėjimų per metus).

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas pagal mokyklos programą;
 • anglų kalbos mokymas (2 pagrindinės ir 2 papildomos pamokos);
 • fizinio aktyvumo užsiėmimai;
 • muzikos užsiėmimai;
 • pirminės psichologo, logopedo ir kineziterapeuto konsultacijos;
 • individualios mokytojo konsultacijos;
 • meninės raiškos priemonės;
 • išvykos Kauno mieste.
Kiti mokesčiai:
 • Stojamasis vienkartinis mokestis 150,- € (negrąžinamas). Į mokestį įskaičiuota:
  • moksleivio darbo vieta;
  • vadovėliai;
  • priemonių rinkinys pažintinėms pamokoms.
 • Ugdomoji popietinė mokyklos veikla ir neformalaus ugdymo pamokos [ (15.00-18.00 val.) 100,- €. Į mokestį įskaičiuota:
  • Individualus darbas su vaiku;
  • Brazilų kovos menas CAPOEIRA;
  • Judesio terapija;
  • Futbolo treniruotės;
  • Šokių pamokos (šiuolaikinis, klasikinis baletas);
  • Šachmatų užsiėmimai;
  • Asmenybės augimo užsiėmimai;
  • Laboratorijos;
  • Skaitymo klubas.
 • Maitinimas (pusryčiai, pietūs ir vakarienė+užkandžiai) 6,5,- €.
 • Mokyklinė uniforma.
 • Pratybos.
 • Kiti mokesčiai (dalyvavimas olimpiadose, išvykos ne Kauno mieste).
NUOLAIDOS
 • Šeimos nuolaida 10 proc., jei mokyklą lanko du ir daugiau vaikų. Nuolaida taikoma antram ir kitiems vaikams.
Popamokinė veikla ne "Obuolio" mokyklos mokiniams Popamokinė ugdomoji veikla vaikams, lankantiems kitas mokyklas (13.30-18.00 val.) 150,- €.   PARAMA Jei norite ir galite prisidėti prie mokyklos gerovės ir skirti 2 proc. paramą, tai galite padaryti dviem būdais:
 1. Jeigu turite apmokestinamų pajamų, kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galite skirti 2 proc. savo sumokėto pajamų mokesčio. Prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pateikti užpildydami nustatytos formos prašymą ir pristatyti pagal savo apskritį arba prašymo formą galite užpildyti elektroniniu būdu: http://deklaravimas.vmi.lt/ (jei reikės pagalbos, pildant prašymą, kreipkitės el.paštu: buhalterija@uniqum.lt).
 2. Tiesioginiu pavedimu į banko sąskaitą pagal įstaigos pateiktus rekvizitus.
Dėkojame, kad padedate mums augti ir tobulėti!

 Rekvizitai:

 • Asociacija “Kūrybos kelias”
 • Kodas: 301509633
 • Sąskaita: Swedbank LT78 7300 0101 4142 1451
 • (Mokant pavedimu, prašome nurodyti vardą, pavardę ir mokėjimo paskirtį).

Maitinimas

Maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokyklinio amžiaus vaikų maitinimą. Pagal poreikį vaikai maitinami 3 kartus  per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė) ir užkandžiai: vaisiai/daržovės (atsižvelgiant į sezoniškumą). Organizuojant vaikų maitinimą, yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte, kuri būtina augančiam vaikui. Atsižvelgiame į alergiškų vaikų mitybos poreikius, pritaikydami valgiaraštį pagal alergizuojančius produktus (tokiu atveju maitinimo kaina gali kisti). Valgiaraštis sudarytas taip, kad mokiniai gautų kuo įvairesnį maistą,  kad patiekalai būtų gaminami iš geros kokybės produktų, būtų sveikas ir skanus. Mokiniai dienos metu daugiausiai gera vandenį, pietų metu-uogų ar vaisių gėrimus, rytais ir vakare-žolelių arbatas. Atvežami užkandžiai (vaisiai arba daržovės) yra parenkami pagal sezoną, kaip pvz. rudenį vaikai daugiausiai valgo obuolius, morkas, kopūsto lapus, kriaušes. Žaliajame kieme taip pat mes kartu su vaikais auginame daržoves, turime šiltnamį, kuriame visuomet auga agurkai, pomidorai, paprikos. Sode auga obelys, slyvos, vyšnios, taip pat įvairūs vaiskrūmiai, uogos, kuriai vaišinamės ir užkandžiaujame.  

Mokyklos išskirtinumai

 • Vienintelė ugdymo įstaiga Kaune, galinti pasiūlyti turiningą ir visapusišką VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį.
 • Ugdymo procesas numatytas iš dviejų dalių - pagrindinis formalus (8.00-15.00 val.) ir neformalaus ugdymo pamokų laikas (15.00-18.00 val.).
 • Integruotas ugdymosi procesas, taikant projektinės veiklos metodą (mėnesio projektai) per praktinę bei patyriminę ugdymosi strategiją.
 • Individualizuotas ugdymas, atsižvelgiant į vaiko prigimtinius gebėjimus, tempą bei poreikius.
 • Patogi lokacinė vieta bei patogus privažiavimas, didelė nemokama automobilių aikštelė-netoli Kauno Medicinos Universiteto Klinikos, Kalniečių parkas, Čečėnijos aikštė, Kleboniškio miškas.
 • Erdvės ir funkcionalumas - kuriame jaukias, savito stiliaus veiklos erdves, kurios skatintų vaiko saviraišką bei kūrybiškumą. Yra atskiros sporto, muzikos ir šokio erdvės.
 • 0-4 klasėse neskiriami namų darbai, tik projektinė veikla. Papildomas gilinamąsias užduotis vaikai atlieka mokykloje popietiniu laiku. Užsienio k. mokytojas gali skirti užduotis, kurias reikia įsisavinti praktiškai.
 • Dėmesys užsienio kalboms - anglų k. mokomės nuo priešmokyklinės klasės (dvi pamokos pagrindinės, dvi papildomos popietinėje veikloje). Antra kalba įvedama nuo antros klasės.
 • Nedidelė klasė - iki 18 mokinių.
 • Specialistų komanda - kineziterapeutas, psichologas, logopedas, muzikos, užsienio kalbų mokytojai, kurie prisideda prie visapusiško ugdymo išpildymo ir tęstinumo.
 • Išskirtinis dėmesys neformalaus ugdymo pamokoms, kurių veikla nukreipta į visapusišką, platų pasirinkimą: futbolas, Capoeira, klasikinis ir šiuolaikinis šokis, šachmatai, asmenybės augimo užsiėmimai, laboratorijos, skaitymo klubas, smuiko, gitaros pamokos.
 • Šiuolaikiškos ir pažangios ugdymo priemonės - interaktyvios lentos, vaizdo projektoriai, kūrybinės erdvės, biblioteka.
 • Saugi bei moderni mokykla - teritorija yra aptverta, rakinami vartai, teritorija (lauko ir vidaus) stebima vaizdo kameromis.
 • Didelis vidinis Žaliasis kiemas - sodas, daržas, futbolo aikštynas, krepšinis, žaidimų aikštelė, lauko tualetai.
 • Sveikas ir visuomet šviežias maistas (atsižvelgiama į daržovių, vaisių sezoniškumą), kurį tiekia didelę patirtį turinti įmonė, su kuria draugaujame jau ne vienerius metus.
 • Išvykos ir edukacinės patyriminės veiklos - per mėnesį keliaujame 2 kartus,  atsižvelgiant į mėnesio projekto turinį.
 • Stovyklos atostogų metu - pagal poreikį organizuojamos stovyklos, kuomet yra numatytas oficialus atostogų laikas. Kitais mėnesias (birželį, liepą) organizuojamos tematinės dienos stovyklos.