Filosofija

„Vaikas ne tik ruošiasi gyvenimui, bet jis jau gyvena…“

Š.A.Amonašvilis

VAIKYSTĖ-VERTYBĖ 

Mūsų filosofija vadovaujasi nuostata -  "vaikystė-vertybė", kurią būtina vertinti, gerbti ir džiaugtis ja, grindžiant vaiko patyrimu veikiant. Laisvė vaikystėje - pagrindinė sąlyga vaikams mokytis iš savo patirties, būti laisvam jos ieškant.  Veikloje kūrybiškai taikomos įvairios humanistinės bei alternatyvaus ugdymo krypčių pedagogų ir psichologų idėjos, kurios suteikia galimybes plačiai atverti duris į vaiko kūrybiškumo ugdymą, taikant įvairius metodus bei priemones, kurti kuo natūralesnę aplinką, lavinti pojūčius, skatinti kuo glaudesnius ryšius su gamta, stiprinti vaikų pasitikėjimą, atsakomybę, aktyvinti vaiko fantaziją bei kūrybišką mąstymą. Ypatingą reikšmę suteikiame vaikų, tėvų, mokytojų bendruomenei, kaip aplinkai, kurioje labiausiai reiškiasi vaiko savivoka ir vyksta savaiminis socialinės kognityvinės patirties kaupimas. Ypač skatinama vaikų draugystė, gebėjimas dirbti grupėmis, bendradarbiauti, veikti bendrai ir individualiai.

VAIKAS CENTRE 

Mums svarbu, kad vaikas būtų ir jaustųsi:
 • Laisvas.
 • Laimingas.
 • Vertinantis ir gerbiantis kitą žmogų, bendravimą.
 • Tolerantiškas, turintis savo tapatumą.
 • Kūrybiškas ir nuolat besimokantis.

APIE NORĄ MOKYTIS 

Mūsų TIKSLAS – skatinti vaiką natūraliai patirčiai, plėtoti atvirą, platų pasaulio pažinimą, laisvą saviraišką, nesuvaržytą mąstymą, norą tyrinėti,  gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, suvokiantį ugdymosi reikšmę; integruotą bei visapusišką kūrybiškumo ugdymą, prigimtinių įgūdžių lavinimą.

MUMS SVARBU, KAD MOKYKLOJE:
 • vyrautų gera psichologinė atmosfera;
 • būtų apibusė pagarba;
 • būtų konstruktyvūs santykiai;
 • ugdytųsi vidinė motyvacija;
 • egzistuotų vertybės;
 • bendradarbiautume;
 • jaustumėmės atsakingi;
 • ugdytumėmės, patirdami praktinius pojūčius ir veiksmus;
 • prasmingai leistume laisvalaikį, organizuojant papomokinį užimtumą, skatinant vaikus tobulėti, atskeidžiant vaiko talentus, lavinant prigimtinius gebėjimus.

APIE LAIKĄ MOKYKLOJE - neatimkime iš vaiko galimybės gyventi laiku ir natūraliai bręsti, kad užtektų laiko gilinimuisi, suvokimui, aktyviai veiklai.

Vertybių medis

Vaikus mokome pagrindinių gyvenimo vertybių, apie kurias nuolat kalbame ir primename. Skatiname vaikus gerbti vienas kitą, padėti bei būti nuoširdžiu, nesityčioti, nemenkinti ar naudoti fizinį smurtą prieš silpnesnįjį. Aktyviai prisideda mūsų įstaigos specialistai, organizuodami prevencines veiklas bendrame ugdomajame procese, rengdami projektines veiklas. Mūsų vaikai dalyvauja kasdieniniame mokyklos gyvenime, kuria aplinką, ją saugo, prižiūri. Ugdant žmogiškąsias vertybes, mokomės atsiprašyti, atleisti, spręsti kartu iškilusias problemas konfliktus. Išlaikome tradiciją, kad kiekvienas mokykloje turime pareigas bei atsakomybes, kurios padeda vaikui jaustis saugiu, atsakingu bei pareigingu. vertybiu medis_20161

Paslaugos

 1. Pagrindinė ugdomoji veikla: priešmokyklinis bei pradinis ugdymas.
 2. Popamokinė veikla - Vaikų laisvalaikio ir ugdymo studija "Po pamokų" (namų ruoša, žinių gilinimas, individualus darbas, laisvalaikio užsiėmimai).
 3. Maitinimas (pusryčiai, pietūs, vakarienė).
 4. Neformalaus ugdymo užsiėmimai laisvalaikio studijose.
 5. Terapija. Esant poreikiui, taikomos terapinės priemonės, kurios padeda vaikui susikaupti, susikoncentruoti, jaustis saugiu (muzikos terapija, šokio terapija, dailės terapija).
 6. Konsultacijos (pedagogo, kineziterapeuto, psichologo, logopedo/socialinio pedagogo).
 7. Stovyklos.
 8. Išvykos.
 9. Paskaitos/seminarai tėveliams.

Bendruomenė

Atvira, kūrybinga, demokratiška, besimokanti, gyvenanti vaikų labui

Mokyklos bendruomenė - tai mokiniai, tėveliai, mokytojai, administracija, laisvalaikio studijų vadovai, specialistai.

Mes siekiame:

 • Pažinti įstaigą lankančių vaikų šeimas;
 • Rinkti informaciją apie emocinę, socialinę bei kultūrinę vaiko aplinką;
 • Įvertinti, kokią patirtį vaikai “atsineša” iš namų ir bendruomenės aplinkos;
 • Numatyti vaiko ugdymo(si) darnumą , harmoningai bendraujant su vaiko tėveliais.

Bibliotekėlė

Gebėjimų vertinimo sistema

VAIVORYKŠTĖS SPALVŲ TAKAS orientuotas į vaiko gebėjimų vertinimą pagal spalvas. Vertinimo tikslas – vaiko augimas su jo vidine motyvacija ir noru įgyti žinių bei siekti asmeninių tikslų bendrame ugdymo procese. Vertinimo sistemai pasirinktos pačios stipriausios pagrindinės žmogaus AUROS spalvos. Spalva ir jos reikšmė nusako gebėjimų lygį, kuris atitinka balus nuo 1-10.
 
      Raudona spalva. STOP! Reikia pagalbos. (1-4) Tai yra žemiausias lygis, kada mokslo žinios ir gebėjimai yra silpni. Tai reiškia, kad mokiniui reikalingas papildomas laikas informacijos priėmimui.

Tai emocijų, energijos, jautrumo, pavojaus spalva.

 
Mėlyna spalva. Stengiuosi-Einu į priekį! (5-6) Tai yra patenkinamas lygis, kada matomos vaiko pastangos, tačiau reikia papildomo dėmesio ir pagalbos atliekant užduotis bei išaiškinant nagrinėjamą temą. Tai intuicijos, emocingumo, bendravimo, jausmų, nuotaikos spalva.   Geltona spalva. Tikiu savimi-PIRMYN! (7-8) Tai yra pagrindinis lygis, kada vaiko žinios ir gebėjimai yra vidutiniai, tačiau matomos vaiko pastangos, tikėjimas ir noras eiti į priekį. Tam reikia mokytojo paskatinimo ir pagalbos atliekant pagrindines bei papildomas užduotis, orientuotas į žinių pagilinimą. Tai atsivėrimo, intelekto spalva, kurią lydi sėkmė, įkvėpimas, optimizmas.   Žalia spalva. Jaučiu save! Lydi sėkmė. (9-10) Tai yra aukštesnysis lygis, kada mokinio žinios atitinka arba pranoksta ugdymo programos rodiklius. Tai rodo didelę vaiko vidinę motyvaciją, užsidegimą ir norą, siekti ugdymosi rezultatų. Tam reikalingas mokytojo palaikymas bei paskatinimas, papildomos sudėtingesnės  užduotys vaiko tobulėjimui ir augimui. Tai augimo, stiprios ir motyvuotos asmenybės spalva, kurią supa aukšti siekiai, idealai, atsakomybė bei kantrumas.

Dienos ritmas

08:00-8:30 ATVYKIMAS. Į mokyklą su ŠYPSENA!

08:30 – 09:00 Ryto ratas - LABAdienis

09:00 – 09:15 Pusryčiai

09:15 – 13:05 Pamokų laikas

13:05 – 13.30 Pietūs

15:30-16.00 Vakarienė

Popietinė veikla

13:30-18:00 Vaikų laisvalaikio ir ugdymo studija "Po pamokų". Jos tvarkaraštį rasite čia...

 

Priėmimas

Priėmimo tvarka

Nuo 2017 m. vasario 1 d. priimami prašymai į priešmokyklinio, pradinio ugdymo klases (1,2,3,4).

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (rašomas mokyklos administracijoje);
 • gimimo liudijimas arba paso kopija;
 • moksleivio sveikatos raidos istorija (pažyma iš šeimos gydytojo-atnešama iki rugsėjo 15 d.);
 • papildomi sveikatos išrašai (jei yra nustatytas raidos sutrikimas);
 • mokymo/ugdymosi sutartis (pasirašoma mokyklos administracijoje).

Mokėjimai

Stojamasis mokestis

 • 150,- € (Vienkartinis).

Priešmokyklinė klasė

 • 200,- €  (10 mokėjimų per metus).

Pirma klasė

 • 200,- € (10 mokėjimų per metus).

Antra klasė

 • 200,- € (10 mokėjimų per metus).

Trečia klasė

 • 200,- € (10 mokėjimų per metus).

Popamokinė veikla  “Po pamokų”

 • Prailginta popamokinė veikla (nuo 13.30 val. iki 18 val.)
 • Lankantiems „Obuolio“ pradinę mokyklą 100,- €/mėn.
 • Nelankantiems 130,- €/mėn.

Nuolaidos

Visiems „Vaikystės kiemo“ lankytojams, planuojantiems lankyti „Obuolio“ pradinę mokyklą, stojamojo mokesčio nėra. Jei mokyklą lanko du ar daugiau šeimos nariai mėnesio mokestis už ugdymą:
 • 180,- € (0,1,2,3,4 klasės),

 Maitinimas

 • pusryčiai – 1,5 €,
 • pietūs – 3,5 €,
 • pavakariai – 1,5 €.
Mokėjimo rekvizitai:
 • Asociacija “Kūrybos kelias”
 • Kodas: 301509633
 • Sąskaita: Swedbank LT78 7300 0101 4142 1451
 • (Mokant pavedimu, prašome nurodyti vardą, pavardę ir mokėjimo paskirtį).

Maitinimas

Maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokyklinio amžiaus vaikų maitinimą. Pagal poreikį vaikai maitinami 3 kartus  per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė) ir užkandžiai: vaisiai/daržovės (atsižvelgiant į sezoniškumą). Organizuojant vaikų maitinimą, yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte, priklausomai nuo vaiko amžiaus.